Súhlas na spracovanie osobných údajov

Spracovanie osobných údajov

  • Týmto udeľujete súhlas spoločnosti upflow, s.r.o., so sídlom Karpatské Námestie 10/A, 83106, Bratislava, IČO: 50378791, založenej zakladateľskou listinou zo dňa 01.06.2016 v zmysle príslušných ustanovení z. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov – Obchodného zákonníka v platnom znení (ďalej iba „Správca“), aby v zmysle zákona o ochrane osobných údajov, spracovávala tieto údaje:
 • e-mail (daľej iba osobný údaj)
 • E-mail je nutné spracovať za účelom zasielania newslettera (akciové ponuky, nové články). 
 • to všetko po dobu odvolania, najdlhšie však po dobu 15 rokov od udelenia Vášho súhlasu.
 • S vyššie uvedeným spracovaním udelujete svoj výslovný súhlas. Súhlas je možné vziať kedykoľvek späť, a to napríklad zaslaním emailu na ahoj@letenkyzababku.sk alebo písomne na adresu sídla spoločnosti upflow, s.r.o..
 • Spracovávanie osobných údajov je realizované správcom, osobné údaje však pre správca môžu spracovávať aj títo spracovávatelia:
  • Poskytovateľ softvéru na spracovanie zasielania noviniek na e-mail.
  • Prípadne ďaľší poskytovatelia spracovávateľských softvérov, služieb a aplikácií, ktoré však v súčasnej dobe spoločnosť nevyužíva.
 • Vezmite prosím na vedomie, že podľa zákona o ochrane osobných údajov máte právo:
  • vziať súhlas kedykoľvek späť,
  • požadovať po nás informácie, ktoré vaše osobné údaje spracovávame,
  • požadovať po nás vysvetlenie ohľadom spracovávania osobných údajov,
  • vyžiadať si od nás prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť,
  • požadovať po nás vymazanie týchto osobných údajov,
  • v prípade pochybnosti o dodržovaní povinností súvisejúcich so spracovaním osobných údajov obrátit sa na nás aleco na Úrad pre ochranu osobných údajov.