Zrušili vám let alebo ste výrazne meškali? Žiadajte kompenzáciu!

Ocitli ste sa v situácii, že vám meškal let, nestihli ste preto iný alebo váš pôvodný jednoducho aerolinka zrušila? Alebo vám stratili batožinu či prišla poškodená? Ak áno, prinieslo vám to určite značné komplikácie a teraz sa pýtate, čo s tým?

Vďaka Európskej únii však máte nárok na vrátenie odškodného až do výšky 600€, pričom musíte spĺňať niekoľko podmienok. Pozrime sa teda na to, aké to sú a ako si viete uplatniť takýto nárok.

TIP: Ak si chcete ušetriť množstvo času, kontaktovať môžete napríklad službu na vymáhanie odškodného. Jednoducho im iba napíšete, aký máte problém, a oni vám už pomôžu všetko vyriešiť. Ak uspejú, ponechajú si províziu 25 % z vymýhanej sumy. Ak nie, aspoň ste si overili, či máte nárok na takúto kompenzáciu.

UPDATE (9.3.2020): v súvislosti s novým koronavírusom COVID-19 však už mnohé letecké spoločnosti konajú samé od seba. V niektorých prípadoch už poskytli ľudom dve možnosti – vrátenie peňazí alebo možnosť presmerovať si let (priletieť na iné blízke letisko). Situácia sa však každým dňom vyvíja, čiže sledujte status svojho letu a zvážte nevyhnutnosť vycestovania.


VÁŠ LET MEŠKÁ

Aké podmienky musíte spĺňať?

Prvou základnou podmienkou je meškanie príletu o tri a viac hodiny (pozor: príletu, nie odletu). Ak to spĺňate, ďalej to závisí od toho, kam a s akou spoločnosťou letíte. Kompenzácia sa vzťahuje na prípady:

 • Ak ide o let v rámci EÚ, ktorý prevádzkuje letecká spoločnosť z EÚ alebo z krajiny mimo EÚ.

Príklad: Letíte z Viedne do Madridu, čiže v rámci EÚ.

 • Ak ide o let z krajiny mimo EÚ do destinácie v EÚ, ktorý prevádzkuje letecká spoločnosť z EÚ.

Príklad: Letíte z New Yorku do Viedne s Austrian Airlines. Čiže letíte z krajiny mimo EÚ do krajiny v EÚ a let prevádzkuje Austrian Airlines – rakúska spoločnosť z EÚ.

 • Ak ide o let z EÚ do destinácie mimo EÚ, ktorý prevádzkuje letecká spoločnosť z EÚ alebo z krajiny mimo EÚ.

Príklad: Letíte z Budapešti do Dubaja. Čiže letíte z krajiny v EÚ do krajiny mimo EÚ a je jedno, či letíte s rakúskou spoločnosťou Austrian, alebo so spoločnosťou Emirates, ktorá sídli mimo EÚ. Podstatné je, že odlet je z krajiny v EÚ.

*Pod EÚ sa myslí 27 členských štátov EÚ vrátane Guadeloupe, Francúzskej Guyany, Martiniku, ostrovov Réunion a Mayotte, Svätého Martina (Francúzskych Antíl), Azorských ostrovov, Madeiry a Kanárskych ostrovov, ako aj Island, Nórsko, Švajčiarsko a Spojené kráľovstvo. Pod EÚ sa nemyslia Faerské ostrovy, Ostrov Man a Normanské ostrovy.

letisko cestujuci

Čo ak cestujem s prestupom?

Ak vám mešká prvý let a vy v dôsledku toho nestihnete ďalší (napr. trasa Berlín-Londýn-New York) aj v tomto prípade máte samozrejme nárok na kompenzáciu. Nárok na odškodnenie však nevzniká, ak zmeškáte prípojné lety z dôvodu omeškania pri bezpečnostnej kontrole alebo nedodržíte čas nástupu do lietadla na prestupnom letisku. Ďalšou dôležitou podmienkou je mať všetky lety na jednej rezervácii, inak sa neberú ako celok!

Príklad: Ak ste si zakúpili letenky s prestupom samostatne – napríklad ak ste si zakúpili lacné letenky z Barcelony do New Yorku a potom ste sa rozhodli dokúpiť si zvlášť letenku z Viedne do Barcelony. Let z Viedne do Barcelony vám však mešká a vy nestihnete let z Barcelony do New Yorku – v tomto prípade nemáte žiaden nárok na kompenzáciu pri letenkách z Barcelony do New Yorku a ak ten let nestihnete, jednoducho vám prepadne. Na kompenzáciu prvého letu máte nárok iba vtedy, ak meškal prílet o viac ako 3 hodiny, alebo vám ho zrušili v dobe kratšej ako 14 dní pred plánovaným odletom.

Ak máte všetky letenky na jednej rezervácii, držte sa nasledovných podmienok:

 1. Ak ste zmeškali prípojný let na trase v rámci EÚ (alebo mimo EÚ, ak ide o let z krajiny EÚ), mali by ste mať nárok na odškodnenie, ak ste do konečnej destinácie doleteli s dlhším ako trojhodinovým meškaním. Nezáleží na tom, či je letecký dopravca, ktorý prevádzkuje prípojný let, z EÚ alebo z krajiny mimo EÚ.

2. V prípade, že na cestu z krajiny mimo EÚ do konečnej destinácie v krajine EÚ využívate prestupné lety, z ktorých jeden prevádzkuje letecká spoločnosť z krajiny mimo EÚ a druhý letecká spoločnosť z EÚ, resp. oba prevádzkuje letecká spoločnosť z EÚ, a stane sa, že do konečnej destinácie doletíte s dlhým meškaním, nárok na odškodnenie vzniká iba v prípade letov, ktoré prevádzkuje letecká spoločnosť z EÚ.

TIP: Ak v tom nemáte jasno, využite službu na riešenie omeškaných letov.

Mimoriadne podmienky, na ktoré sa sťažnosti nevzťahujú

Ako píše EÚ: „V prípade meškania odletu máte nárok na pomoc, náhradu výdavkov a spiatočný let, v závislosti od dĺžky meškania a letovej vzdialenosti“. To všetko platí okrem mimoriadnych okolností, ktoré letecké spoločnosti nevedia ovplyvniť a sú nimi napríklad:

– rozhodnutia manažmentu leteckej prevádzky (napr. štrajk na letisku), nestabilná politická situácia, nepriaznivé poveternostné podmienky alebo bezpečnostné riziká.

Čiže ak lietadlo mešká z dôvodu technických príčin alebo pracovníci danej spoločnosti štrajkujú, vy ako pasažier máte nárok preplatenie nákladov.

Na čo teda máte nárok pri omeškanom lete?

V závislosti od toho, ako ďaleko letíte, sa vám potom vyráta vrátená suma:

 • Meškanie nad 3 hodiny + vzdialenosť do 1 500 kilometrov = 250€
 • Meškanie nad 3 hodiny + vzdialenosť do 3 500 kilometrov = 400€
 • Meškanie nad 3 hodiny + vzdialenosť nad 3 500 kilometrov = 600€

O tieto sumy môžete žiadať až do dvoch rokov od danej situácie.


VÁŠ LET ZRUŠILI

Čo v prípade, ak vám zrušia let úplne?

Tu je dôležitá lehota 14 dní – ak vám do 14 dní pred odletom spoločnosť oznámi jeho zrušenie a ponúkne náhradu alebo vrátenie peňazí, je to vybavené. Ak zrušenie letu nastane v lehote kratšej ako 14 dní pred odletom, máte nárok na peňažnú kompenzáciu. V závislosti od dĺžky letu potom dostanete 250 – 600€ tak, ako je to uvedené vyššie.

zrušený letV prvom rade sa však bude aerolinka pokúšať ponúknuť vám náhradný let. Ak je však až na druhý deň, spoločnosť má povinnosť zabezpečiť vám stravu a ubytovanie.

Je však nutné poznamenať, že aj tu platia mimoriadne podmienky (ktoré sú spomenuté vyššie), pri ktorých vám spoločnosť nemusí uznať toto odškodnenie, avšak strava a ubytovanie platí. Viac o zrušenom lete nájdete na tejto stránke Európskej únie.


POŠKODENÁ/STRATENÁ BATOŽINA

Za stratenú, oneskorenú alebo zničenú batožinu vzniká nárok až na 1 300€! Reklamáciu je nutné urobiť priamo u leteckej spoločnosti. (Pozn. Ak má vaša batožina hodnotu viac ako uvedená suma, uzatvorte si pred cestou dodatočné komerčné poistenie.)

Strata

V prípade straty by ste mali hneď na letisku vyplniť tlačivo s názvom „Property Irregularity Report“ a od spoločnosti môžete navyše žiadať balíček základných potrieb na najbližšie dni (tzv. overnight kit). Ak niečo takéto nemá, môžete dostať voucher alebo v najhoršom prípade si uchovajte účtenky z nákupov týchto základných potrieb.

 • Ak sa batožina našla do pár dní, máte nárok na preplatenie nákladov, ktoré sa týkajú kúpy nevyhnutých vecí. Spoločnosti pošlite do 21 dní sťažnosť spolu s priloženými účtenkami.
 • Ak sa vaša batožina nenašla do 21 dní, považuje sa za stratenú a vy tak máte nárok na vrátenie peňazí.

poškodená batožinaPoškodenie

V prípade poškodenia vyplňte a letisku tlačivo „Damage Report“ a spolu s personálom poškodenie zdokumentujte. Ak vám váš zničený kufor doručí až kuriér, vtedy je to s uznaním náročnejšie, no môžete sa pokúsiť kontaktovať aerolinku. Viac o strate, meškaní alebo poškodení batožiny nájdete na tejto stránke Európskej únie.


ĎALŠIE PRÍPADY, KEDY MÁTE NÁROK NA KOMPENZÁCIU

 • Nárok na finančnú kompenzáciu možno žiadať napríklad aj v prípade zníženia prepravnej triedy alebo pri nevrátení peňazí za letenku.
 • Ak bol let presmerovaný na iné letisko, vzniká cestujúcemu nárok na zaistenie prepravy na pôvodné miesto príletu a v určitých prípadoch aj na 250 – 600€.
 • Ak dopravca vylúči cestujúceho z prepravy len preto, že už na palube nie je miesto, má cestujúci nárok na odškodnenie vo výške 250 – 600€.

ČO TEDA S TÝM?

Vedeli ste, že toto nariadenie EÚ platí už takmer 16 rokov? Cestovatelia však trpia nedostatkom informácií a ak sa to aj niektorí jedinci rozhodnú riešiť, zväčša ich čaká beh na dlhú trať. Ktorá letecká spoločnosť by už chcela mať takéto extra výdavky, však?

My vám však určite odporúčame využiť svoje právo a dožadovať sa odškodnenia. Môžete tak urobiť dvoma spôsobmi.

 1. V prvom rade si detailne preštuduje túto stránku Európskej únie, kde nájdete všetky detailné informácie. Následne na vlastnú päsť kontaktujete danú leteckú spoločnosť, no rátajte s otáľaním či neochotou. Ak sa vám u nich nepodarí získať odškodnenie, kontaktovať môžete vnútroštátne orgány – u nás je to Slovenská obchodná inšpekcia. Poslednou možnosťou je právnik, ale to je už samozrejme nákladné.
 1. Najľahšou možnosťou je využiť jednu zo spoločností, ktorá sa venuje riešeniu odškodného. Vy si len jednoducho vyplníte krátky formulár a čakáte. Do 24 hodín dostanete odpoveď, či na finančné odškodnenie nárok máte, alebo nie. Ak sa do toho rozhodnete ísť, za takúto „službu“ si od vás zväčša zoberú 25 % z vymáhanej sumy, no vo výsledku vám to ušetrí množstvo času a nervov. Tieto spoločnosti už poznajú letecké spoločnosti, pohybujú sa v tejto problematike a vedia, ako v danom prípade postupovať. V konečnom dôsledku to pre vás môže byť najjednoduchšie riešenie.

Dúfame, že sa s takýmito nepríjemnosťami stretnete minimálne a ak áno, pokojne sa nám ozvite a poradíme vám!

Ako sa ti páčil tento článok?

Klikni na hviezdu a ohodnoť:

Priemerné hodnotenie 4.9 / 5. Počítadlo: 8

Zatiaľ neohodnotené.

Keďže sa vám článok pačil...

Sledujte nás aj na sociálnych sieťach

Mrzí nás, že sa vám článok nepáčil

Poďme sa zlepšiť!

Poviete nám, čo bolo zle?