Facsinujúce Cheltenham Badlands

By: d_pham - CC BY 2.0

Oblasť v kanadskom meste Caledon vyniká svojou  netradičnosťou. Je to práve tvar a farba zemského povrchu, čo z nej robí niečo špeciálne a atraktívne. Nezvyčajné farby meniace sa od ílu až po škoricovú či červenú sú jedným z faktorov, pre ktoré je toto miesto pre ľudské oko priam fascinujúce.

Možno vám samotné slovíčko „badland“ nič nehovorí. Pre objasnenie, ide o typ krajiny či zemského povrchu, ktorý sa vyznačuje veľmi suchým terénom a prakticky nevyužiteľnou pôdou. Ide v podstate o pustinu, ktorá vplyvom vody a vzduchu erodovala. Vo väčšine prípadov sa tieto „badlandy“ vyznačujú aj typickými tvarmi v podobe priehlbín, údolí či hrúd. Inak tomu nie je ani v prípade týchto caledonských, avšak tie boli vytvorené zásahom človeka.

Facsinujúce Cheltenham Badlands
By: kaybee07CC BY 2.0

Toto možno až bizarné geografické predstavenie leží ukryté v Caledonských horách. Sú to holé zvetrané červené kopce, ktoré sa rozprestierajú na veľkej ploche. Pôvod tejto pôsobivej krajiny by sme mohli hľadať už spred 400 miliónov rokov, keď bola vytvorená na základoch starovekého mora. Počas dlhej doby bola táto červenkastá bridlicová krajina pokrytá vrstvou vápenca, pieskovca a štrku. Bolo tomu tak až do začiatku 20. storočia, dovtedy totiž nebola vystavená vysokej poľnohospodárskej činnosti.

https://www.instagram.com/p/BTfEGRED0HJ/

Táto oblasť sa kedysi vyznačovala vysokou úrodnosťou. Využívali ju domorodé kmene a pôvodní kanadskí obyvatelia. Prevažne bola používaná ako pastvina, alebo sa na nej pestovali plodiny ako pšenica, hrach či zemiaky. Neskôr ju začali využívať na pasenie dobytka. Takéto využívanie pôdy spôsobilo jej následné vyčerpávanie a s tým súvisiace zmenšovanie vegetácie. Nakoniec, vplyvom erózie, došlo k odhaleniu podkladovej bridlice. V približne rovnakom období sa v tejto oblasti nachádzala aj rieka. Pahorky, ktoré sa v súčasnosti na tomto mieste vyskytujú sú v podstate korytom rieky.

Facsinujúce Cheltenham Badlands
By: d_phamCC BY 2.0

Veľmi zaujímavou črtou tejto krajiny je okrem jej tvaru aj samotná farba. Najbadateľnejšia je práve červená, ktorá je spôsobená oxidáciou železa. Vzniká vtedy, keď sa železo vystaví pôsobeniu kyslíka a vody. Veľmi pôsobivé sú aj slabo zelené pruhy. Tie vznikli perkoláciou podzemnej vody, ktorá premieňa červený oxid železa na zelený.

V súčasnosti je táto oblasť pre návštevníkov uzatvorená. Dôvodom bol fakt, že nadmerný počet turistov spôsoboval škody, ktoré eróziu urýchľovali.

https://www.instagram.com/p/BR6jePJlz8U/

https://www.instagram.com/p/BUanaS4lLRa/?tagged=cheltenhambadlands

Ako sa ti páčil tento článok?

Klikni na hviezdu a ohodnoť:

Priemerné hodnotenie 0 / 5. Počítadlo: 0

Zatiaľ neohodnotené.

Keďže sa vám článok pačil...

Sledujte nás aj na sociálnych sieťach

Mrzí nás, že sa vám článok nepáčil

Poďme sa zlepšiť!

Poviete nám, čo bolo zle?