Ako hlasovať zo zahraničia v parlamentných voľbách 2023?

Stále viac slovenských občanov žije alebo zdržiava sa v zahraničí – o to viac by sme radi prispeli k osvete o tom ako voliť aj zo zahraničia. Odhady sú, že v zahraničí je približne 300 000 Slovákov, ktorí sú oprávnení voliť v slovenských voľbách, čo môže byť až 10% všetkých hlasov(v závislosti od účasti).

Ak sa nachádzate v zahraničí, môžete požiadať o možnosť voliť poštou. O voľbu poštou môžete požiadať aj ak bývate na Slovensku, ale v dobe volieb budete v zahraničí. Pre podanie žiadosti je potrebné mať platný slovenský občiansky preukaz alebo slovenský cestovný pas.

Existujú dva spôsoby, ako požiadať o voľbu zo zahraničia – poštou alebo elektronicky. Následne vám prídu obálky, do ktorých vložíte svoj hlas vo voľbách a odošlete poštou.

Voľba zo zahraničia – žiadosť poštou:

Ak chcete požiadať listom, musíte zaslať žiadosť Ministerstvu vnútra na adresu:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, odbor volieb, referenda a politických strán,
Drieňová 22,
826 86 Bratislava 29,
SLOVAK REPUBLIC.

Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi ako meno a priezvisko, rodné číslo a adresu miesta pobytu v cudzine. Musíte si nachystať fotokópiu občianskeho preukazu alebo pasu s osobnými údajmi ako meno, priezvisko, rodné číslo a číslo občianskeho preukazu alebo cestovného dokladu; ostatné osobné údaje anonymizuje začiernením. Vzor žiadosti nájdete aj na webe www.minv.sk/?nr23-vzory.

Voľba zo zahraničia – elektronická žiadosť:

Možné je podať žiadosť aj elektronicky, čo výrazne zjednodušuje celý proces. Môžete to urobiť na tejto webovej stránke.

Na webe najskôr overia vašu totožnosť – úspešnou autentifikáciou alebo uvedením rodného čísla a čísla občianskeho preukazu alebo uvedením rodného čísla a čísla pasu.
V žiadosti uvediete adresu miesta pobytu v cudzine a e-mailovú adresu. Následne dostanete výzvu na overenie e-mailu, ktorú musíte vykonať do jednej hodiny od výzvy.

Čas sa kráti – požiadať musíte už do pár týždňov!

Pozor, o voľbu zo zahraničia musíte požiadať do 9. augusta. Ak žiadate o voľbu poštou, vaša žiadosť musí byť doručená do tohto dátumu. Ministerstvo vnútra zašle voličom, ktorí požiadajú o voľbu poštou, potrebné materiály najneskôr do 21. augusta.

Pri elektronickom podaní Ministerstvo vnútra voličom nezasieľa hlasovacie lístky, len obálky. Hlasovacie lístky si volič stiahne z webovej stránky Ministerstva vnútra, kde budú zverejnené. Do výsledkov hlasovania sa započítavajú len hlasy, ktoré budú doručené(!) na Ministerstvo vnútra najneskôr do 29. septembra do 12:00 hodiny.

Súhrn informácií o voľbe zo zahraničia:

  • Žiadosť o voľbu zo zahraničia možno podať do 9. augusta poštou na www.minv.sk/?nr23-vzory alebo elektronicky na www.minv.sk/?nr23-posta1 (žiadosť musí byť doručená).
  • Do 21. augusta Ministerstvo vnútra zašle obálky pre hlasovanie zo zahraničia.
  • Pre tých, ktorí žiadali poštou, budú odoslané aj hlasovacie lístky.
  • Tí, ktorí žiadali elektronicky, si ich stiahnu z webovej stránky.
  • Svoj hlas musíte odoslať tak, aby bol doručený najneskôr do 29. septembra.

Otázky a odpovede

Kto môže voliť zo zahraničia?

Voliť zo zahraničia môžete, ak spĺňate nasledujúce podmienky:

  1. Ste občanom / občiankou Slovenskej republiky.
  2. V deň volieb (30.9.2023) budete mať aspoň 18 rokov.
  3. Odošlete žiadosť 52 dní predo dňom konania volieb.

Voliť poštou môžete, aj v prípade, že nemáte trvalý pobyt na území SR!

Nie je možné voliť na veľvyslanectvách?

NIE, voliť nie je možné na veľvyslanectvách / ambasádach / zastupiteľských úradoch. Aj keď túto možnosť majú občania väčšiny krajín EÚ, doterajší poslanci NR SR ju našim občanom neumožnili.

Môžem voliť na Slovensku, ak nemám v SR trvalý pobyt?

NIE, ak nemáte trvalý pobyt na území SR, môžete voliť len poštou zo zahraničia.

Viac informácii nájdete na portáli Srdcom Doma, ktorý sa venuje práve voľbám zo zahraničia.

Zdroje: Sme.sk , Srdcom Doma

Ako sa ti páčil tento článok?

Klikni na hviezdu a ohodnoť:

Priemerné hodnotenie 5 / 5. Počítadlo: 3

Zatiaľ neohodnotené.

Keďže sa vám článok pačil...

Sledujte nás aj na sociálnych sieťach

Mrzí nás, že sa vám článok nepáčil

Poďme sa zlepšiť!

Poviete nám, čo bolo zle?

Lietam po svete "za babku" a zdieľam s vami tipy, aby ste "za babku" lietali aj vy :)